Bel

+31 75 6150 384

Esen Advocatuur biedt juridisch bijstand en advies op het gebied van civiel recht en bestuursrecht.

In het civiele recht zijn wij voornamelijk actief in personen- en familierecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht. Wij doen echtscheidingen met nevenvoorzieningen, zoals alimentatie en verdeling van het boedelvermogen. Bij arbeidsrechtelijke zaken kunt u denken aan conflicten tussen werkgever en werknemer, waarbij wij zowel werknemer als werkgever bij kunnen staan. Onder verbintenissenrecht wordt verstaan alle zaken waarbij er sprake is van een overeenkomst.

In het bestuursrecht zijn wij voornamelijk gespecialiseerd in regulier vreemdelingenrecht. Wij ondersteunen bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning, maar kunnen ook in bezwaar en beroep gaan, wanneer er onterecht een afwijzende beschikking is afgegeven door de IND. Ook bij inreisverboden en beslissingen waarbij u het land dient te verlaten, kunnen wij u helpen.

Wij helpen u bij andere bestuurszaken, waarbij er bezwaar of beroep moet worden ingesteld. Bijvoorbeeld bij UWV en belastingzaken.